Bảng giá Nền tảng ứng dụng Quản trị chiến dịch Email Marketing

Bắt đầu

1 máy chủ phân phối.

MÁY CHỦ

 • Quyền thiết lập 1 Máy chủ gửi Email
 • Quyền thiết lập 1 Máy chủ nhận Email trả lại
 • Quyền thiết lập 1 Máy chủ phản hồi
 • Không thể thêm Máy chủ thoát
 • Không thể chọn máy chủ phân phối cho chiến dịch
 • Kết nối với 1 nền tảng Máy chủ của bên thứ ba

TÊN MIỀN RIÊNG

 • Không thể quản lý tên miền theo dõi
 • Không thể chọn tên miền theo dõi cho máy chủ phân phối
 • Không thể chọn tên miền theo dõi cho chiến dịch
 • Không thể quản lý tên miền gửi
 • Số lượng tên miền gửi thư: Không

DANH SÁCH EMAIL

 • Không thể nhập dữ liệu Danh sách Email
 • Không thể xuất dữ liệu Danh sách Email
 • Không thể sao chép dữ liệu danh sách Email
 • Danh sách Email lưu trữ: 2000 Email
 • Số lượng khách hàng có thể đăng ký: Không
 • Số lượng khách hàng  có thể đăng ký trên mỗi danh sách: Không
 • RAM cho sao chép Danh sách: 64 MB
 • Số lượng danh sách sao chép cùng lúc: 5
 • Không thể xoá danh sách Email
 • Không thể phân đoạn danh sách Email
 • Số lượng điều kiện cho phân đoạn Email: 3
 • Thời gian tối đa để tải phân đoạn: 60 giây
 • Khách hàng Không thể tự chỉnh sửa đăng ký
 • Hiển thị hoạt động của khách hàng trong 7 ngày: Không

CHIẾN DỊCH

 • Số lượng chiến dịch Email Marketing: 1
 • Không thể xoá chiến dịch
 • Không thể gửi Email tới nhiều phân đoạn danh sách
 • Không thể xác minh tên miền gửi
 • Không thể Xuất dữ liệu thống kê
 • Không thể sử dụng công cụ trả lời tự động
 • Không thể điều chỉnh gửi thư theo múi giờ của khách hàng
 • Không thể nhúng kèm hình ảnh trong Email gửi đi
 • Cần phê duyệt chiến dịch Email
 • Không có báo cáo vị trí địa lý GPS của khách hàng khi họ mở thư
 • Không hiển thị biểu đồ hiệu suất 24 giờ
 • Không hiển thị biểu đồ tên miền hàng đầu cho tất cả các lần Click / Mở thư
 • Xử lý dữ liệu khách hàng cùng lúc cho mỗi chiến dịch: 10
 • Số lượng Email gửi đi mỗi phiên xử lý: 5
 • Thời gian tạm ngừng phiên: 10 phút
 • Số lượng Email có thể gửi đi mỗi phút: 10
 • Số lượng Email gửi đi trước khi có thể thay đổi (quay vòng) máy chủ Email: Không
 • Chặn chiến dịch nếu có tỷ lệ thoát cao.
 • Chặn chiến dịch nếu có khiếu nại

KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG

 • Số lượng chiến dịch khảo sát thị trường: 1
 • Số lượng cho phép khách hàng trả lời: 100
 • Số lượng tối đa khách hàng trả lời trên mỗi khảo sát: 50
 • Không thể xoá khảo sát
 • Không thể xoá người trả lời
 • Có thể chỉnh sửa người trả lời
 • Không thể phân đoạn chiến dịch khảo sát
 • Số lượng điều kiện phân khúc khảo sát: 3
 • Thời gian tải cho mỗi phân đoạn: Không
 • Không thể xuất dữ liệu trả lời
 • Không hiển thị 7 ngày hoạt động người trả lời

KIỂM SOÁT HẠN NGẠCH

 • Không thể Thống kê số lượng Email chiến dịch

PHÂN PHỐI LƯU LƯỢNG VÀ HÌNH ẢNH (CDN)

 • Không thể gửi Email với phân phối lưu lượng và hình ảnh đính kèm Email (CDN) trên 40+ Pos của AppTeng
 • Không thể gửi Email với phân phối lưu lượng và nội dung Email (CDN) trên 40+ Pos của AppTeng

KẾT NỐI API

 • Không thể kết nối API

0 đ / tháng

Đăng ký ngay

Cơ bản

6 máy chủ phân phối.

MÁY CHỦ

 • Quyền thiết lập 6 Máy chủ gửi Email
 • Quyền thiết lập 6 Máy chủ nhận Email trả lại
 • Quyền thiết lập 6 Máy chủ phản hồi
 • Không thể thêm Máy chủ thoát
 • Không thể chọn máy chủ phân phối cho chiến dịch
 • Kết nối với 6 nền tảng Máy chủ của bên thứ ba

TÊN MIỀN RIÊNG

 • Không thể quản lý tên miền theo dõi
 • Không thể chọn tên miền theo dõi cho máy chủ phân phối
 • Không thể chọn tên miền theo dõi cho chiến dịch
 • Không thể quản lý tên miền gửi
 • Số lượng tên miền gửi thư: Không

DANH SÁCH EMAIL

 • Không thể nhập dữ liệu Danh sách Email
 • Không thể xuất dữ liệu Danh sách Email
 • Không thể sao chép dữ liệu danh sách Email
 • Danh sách Email lưu trữ: 5000 Email
 • Số lượng khách hàng có thể đăng ký: Không
 • Số lượng khách hàng  có thể đăng ký trên mỗi danh sách: Không
 • RAM cho sao chép Danh sách: 64 MB
 • Số lượng danh sách sao chép cùng lúc: 10
 • Không thể xoá danh sách Email
 • Không thể phân đoạn danh sách Email
 • Số lượng điều kiện cho phân đoạn Email: 3
 • Thời gian tối đa để tải phân đoạn: 60 giây
 • Khách hàng Không thể tự chỉnh sửa đăng ký
 • Hiển thị hoạt động của khách hàng trong 7 ngày: Không

CHIẾN DỊCH

 • Số lượng chiến dịch Email Marketing: 1
 • Không thể xoá chiến dịch
 • Không thể gửi Email tới nhiều phân đoạn danh sách
 • Không thể xác minh tên miền gửi
 • Không thể Xuất dữ liệu thống kê
 • Không thể sử dụng công cụ trả lời tự động
 • Không thể điều chỉnh gửi thư theo múi giờ của khách hàng
 • Không thể nhúng kèm hình ảnh trong Email gửi đi
 • Cần phê duyệt chiến dịch Email
 • Không có báo cáo vị trí địa lý GPS của khách hàng khi họ mở thư
 • Không hiển thị biểu đồ hiệu suất 24 giờ
 • Không hiển thị biểu đồ tên miền hàng đầu cho tất cả các lần Click / Mở thư
 • Xử lý dữ liệu khách hàng cùng lúc cho mỗi chiến dịch: 10
 • Số lượng Email gửi đi mỗi phiên xử lý: 5
 • Thời gian tạm ngừng phiên: 10 phút
 • Số lượng Email có thể gửi đi mỗi phút: 10
 • Số lượng Email gửi đi trước khi có thể thay đổi (quay vòng) máy chủ Email: Không
 • Chặn chiến dịch nếu có tỷ lệ thoát cao.
 • Chặn chiến dịch nếu có khiếu nại

KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG

 • Số lượng chiến dịch khảo sát thị trường: 1
 • Số lượng cho phép khách hàng trả lời: 100
 • Số lượng tối đa khách hàng trả lời trên mỗi khảo sát: 50
 • Không thể xoá khảo sát
 • Không thể xoá người trả lời
 • Có thể chỉnh sửa người trả lời
 • Không thể phân đoạn chiến dịch khảo sát
 • Số lượng điều kiện phân khúc khảo sát: 2
 • Thời gian tải cho mỗi phân đoạn: Không
 • Không thể xuất dữ liệu trả lời
 • Không hiển thị 7 ngày hoạt động người trả lời

KIỂM SOÁT HẠN NGẠCH

 • Không thể Thống kê số lượng Email chiến dịch

PHÂN PHỐI LƯU LƯỢNG VÀ HÌNH ẢNH (CDN)

 • Không thể gửi Email với phân phối lưu lượng và hình ảnh đính kèm Email (CDN) trên 40+ Pos của AppTeng
 • Không thể gửi Email với phân phối lưu lượng và nội dung Email (CDN) trên 40+ Pos của AppTeng

KẾT NỐI API

 • Không thể kết nối API

299.000 đ / tháng

Đăng ký ngay

Nâng cao

12 máy chủ phân phối.

MÁY CHỦ

 • Quyền thiết lập 12 Máy chủ gửi Email
 • Quyền thiết lập 12 Máy chủ nhận Email trả lại
 • Quyền thiết lập 12 Máy chủ phản hồi
 • Có thể thêm Máy chủ thoát
 • Có thể chọn máy chủ phân phối cho chiến dịch
 • Kết nối với 12 nền tảng Máy chủ của bên thứ ba

TÊN MIỀN RIÊNG

 • Có thể quản lý tên miền theo dõi
 • Có thể chọn tên miền theo dõi cho máy chủ phân phối
 • Có thể chọn tên miền theo dõi cho chiến dịch
 • Có thể quản lý tên miền gửi
 • Số lượng tên miền gửi thư: Không hạn chế

DANH SÁCH EMAIL

 • Có thể nhập dữ liệu Danh sách Email
 • Có thể xuất dữ liệu Danh sách Email
 • Có thể sao chép dữ liệu danh sách Email
 • Danh sách Email lưu trữ: Không hạn chế
 • Số lượng khách hàng có thể đăng ký: 20.000
 • Số lượng khách hàng  có thể đăng ký trên mỗi danh sách: 5.000
 • RAM cho sao chép Danh sách: 1 GB
 • Số lượng danh sách sao chép cùng lúc: 50
 • Có thể xoá danh sách cá nhân
 • Có thể phân đoạn danh sách Email
 • Số lượng điều kiện cho phân đoạn Email: 2
 • Thời gian tối đa để tải phân đoạn: 25 giây
 • Khách hàng có thể tự chỉnh sửa đăng ký
 • Hiển thị hoạt động của khách hàng trong 7 ngày

CHIẾN DỊCH

 • Số lượng chiến dịch Email Marketing: 20
 • Có thể xoá chiến dịch
 • Có thể gửi Email tới nhiều phân đoạn danh sách
 • Có thể xác minh tên miền gửi
 • Xuất dữ liệu thống kê
 • Có thể sử dụng công cụ trả lời tự động
 • Có thể điều chỉnh gửi thư theo múi giờ của khách hàng
 • Có thể nhúng kèm hình ảnh trong Email gửi đi
 • Không cần phê duyệt chiến dịch Email
 • Báo cáo vị trí địa lý GPS của khách hàng khi họ mở thư
 • Hiển thị biểu đồ hiệu suất 24 giờ
 • Hiển thị biểu đồ tên miền hàng đầu cho tất cả các lần Click / Mở thư
 • Xử lý dữ liệu khách hàng cùng lúc cho mỗi chiến dịch: 100
 • Số lượng Email gửi đi mỗi phiên xử lý: 25
 • Thời gian tạm ngừng phiên: 5 phút
 • Số lượng Email có thể gửi đi mỗi phút: 50
 • Số lượng Email gửi đi trước khi có thể thay đổi (quay vòng) máy chủ Email: 100
 • Không chặn chiến dịch nếu có tỷ lệ thoát cao.
 • Không chặn chiến dịch nếu có khiếu nại

KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG

 • Số lượng chiến dịch khảo sát thị trường: 20
 • Số lượng cho phép khách hàng trả lời: 5.000
 • Số lượng tối đa khách hàng trả lời trên mỗi khảo sát: 5.000
 • Có thể xoá người trả lời
 • Có thể chỉnh sửa người trả lời
 • Có thể phân đoạn chiến dịch khảo sát
 • Số lượng điều kiện phân khúc khảo sát: 2
 • Thời gian tải cho mỗi phân đoạn: 25 giây
 • Có thể xuất dữ liệu trả lời
 • Hiển thị 7 ngày hoạt động người trả lời

KIỂM SOÁT HẠN NGẠCH

 • Có thể Thống kê số lượng Email chiến dịch

PHÂN PHỐI LƯU LƯỢNG VÀ HÌNH ẢNH (CDN)

 • Có thể gửi Email với phân phối lưu lượng và hình ảnh đính kèm Email (CDN) trên 40+ Pos của AppTeng
 • Có thể gửi Email với phân phối lưu lượng và nội dung Email (CDN) trên 40+ Pos của AppTeng

KẾT NỐI API

 • Không thể nối API

499.000 đ / tháng

Đăng ký ngay

Chuyên nghiệp

Không hạn chế máy chủ phân phối.

MÁY CHỦ

 • Quyền thiết lập Không hạn chế Máy chủ gửi Email
 • Quyền thiết lập Không hạn chế Máy chủ nhận Email trả lại
 • Quyền thiết lập Không hạn chế Máy chủ phản hồi
 • Có thể thêm Máy chủ thoát
 • Có thể chọn máy chủ phân phối cho chiến dịch
 • Kết nối với 24 nền tảng Máy chủ của bên thứ ba

TÊN MIỀN RIÊNG

 • Có thể quản lý tên miền theo dõi
 • Có thể chọn tên miền theo dõi cho máy chủ phân phối
 • Có thể chọn tên miền theo dõi cho chiến dịch
 • Có thể quản lý tên miền gửi
 • Số lượng tên miền gửi thư: Không hạn chế

DANH SÁCH EMAIL

 • Có thể nhập dữ liệu Danh sách Email
 • Có thể xuất dữ liệu Danh sách Email
 • Có thể sao chép dữ liệu danh sách Email
 • Danh sách Email lưu trữ: Không hạn chế
 • Số lượng khách hàng có thể đăng ký: Không hạn chế
 • Số lượng khách hàng  có thể đăng ký trên mỗi danh sách: Không hạn chế
 • RAM cho sao chép Danh sách: 5 GB
 • Số lượng danh sách sao chép cùng lúc: 100
 • Có thể xoá danh sách cá nhân
 • Có thể phân đoạn danh sách Email
 • Số lượng điều kiện cho phân đoạn Email: 1
 • Thời gian tối đa để tải phân đoạn: 5 giây
 • Khách hàng có thể tự chỉnh sửa đăng ký
 • Hiển thị hoạt động của khách hàng trong 7 ngày

CHIẾN DỊCH

 • Số lượng chiến dịch Email Marketing: Không hạn chế
 • Có thể xoá chiến dịch
 • Có thể gửi Email tới nhiều phân đoạn danh sách
 • Có thể xác minh tên miền gửi
 • Xuất dữ liệu thống kê
 • Có thể sử dụng công cụ trả lời tự động
 • Có thể điều chỉnh gửi thư theo múi giờ của khách hàng
 • Có thể nhúng kèm hình ảnh trong Email gửi đi
 • Không cần phê duyệt chiến dịch Email
 • Báo cáo vị trí địa lý GPS của khách hàng khi họ mở thư
 • Hiển thị biểu đồ hiệu suất 24 giờ
 • Hiển thị biểu đồ tên miền hàng đầu cho tất cả các lần Click / Mở thư
 • Xử lý dữ liệu khách hàng cùng lúc cho mỗi chiến dịch: 100
 • Số lượng Email gửi đi mỗi phiên xử lý: 50
 • Thời gian tạm ngừng phiên: 1 phút
 • Số lượng Email có thể gửi đi mỗi phút: 100
 • Số lượng Email gửi đi trước khi có thể thay đổi (quay vòng) máy chủ Email: 200
 • Không chặn chiến dịch nếu có tỷ lệ thoát cao.
 • Không chặn chiến dịch nếu có khiếu nại

KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG

 • Số lượng chiến dịch khảo sát thị trường: Không hạn chế
 • Số lượng cho phép khách hàng trả lời: Không hạn chế
 • Số lượng tối đa khách hàng trả lời trên mỗi khảo sát: Không hạn chế
 • Có thể xoá khảo sát
 • Có thể xoá người trả lời
 • Có thể chỉnh sửa người trả lời
 • Có thể phân đoạn chiến dịch khảo sát
 • Số lượng điều kiện phân khúc khảo sát: 1
 • Thời gian tải cho mỗi phân đoạn: 5 giây
 • Có thể xuất dữ liệu trả lời
 • Hiển thị 7 ngày hoạt động người trả lời

KIỂM SOÁT HẠN NGẠCH

 • Có thể Thống kê số lượng Email chiến dịch

PHÂN PHỐI LƯU LƯỢNG VÀ HÌNH ẢNH (CDN)

 • Có thể gửi Email với phân phối lưu lượng và hình ảnh đính kèm Email (CDN) trên 40+ Pos của AppTeng
 • Có thể gửi Email với phân phối lưu lượng và nội dung Email (CDN) trên 40+ Pos của AppTeng

KẾT NỐI API

 • Cho phép kết nối API

999.000 đ / tháng

Đăng ký ngay
Ghi chú:
 • Giá chưa bao gồm thuế VAT 10% và thanh toán hàng năm;
 • Khách hàng cần đăng ký Tài khoản Nhà phát triển CH-Play Android (phí 25 đô/lần duy nhất - thanh toán trực tiếp cho Google) và Apple Store iOS (99 đô/năm - thanh toán trực tiếp cho Apple);
 • Không bao gồm phí tuỳ chỉnh riêng theo yêu cầu;

Liên hệ với AppTeng

Bạn muốn liên hệ với AppTeng? Chúng tôi muốn nghe các yêu cầu từ bạn. Đây là cách bạn có thể tiếp cận với chúng tôi.
Mở yêu cầu mới từ ngay

Gửi Email

Nhập tên đầy đủ của bạn
Nhập số điện thoại có thể liên hệ được với bạn.
Nhập địa chỉ Email có thể liên hệ được với bạn
Nhập các yêu cầu của bạn tại đây, cố gắng càng chi tiết càng tốt....

Tại Hà Nội

234 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm Điều hướng bản đồ